PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU

ÒRGANS DE GOVERN

L’òrgan de govern de la Fundació Antiga Caixa Manlleu és el Patronat i aquest vetlla perquè s’acompleixi la missió i finalitats fundacionals. El Patronat es reuneix trimestralment amb l’objectiu d’orientar en qüestions d’importància com són la gestió econòmica, les línies de programació, el Pla estratègic i les perspectives de futur.


Patronat


President
Miquel Torrents

Vicepresident
Pere Prat

Secretari
Jordi Espona

Vocals
David Serrat, Fundació Universitària Balmes
Arnau Rovira, Ajuntament de Manlleu
Joan Soler, Càritas
Martí Arimany
Joaquim Albareda

Pere Pous

Pilar Godayol

Rossend Arimany, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic
Anton Granero, Patronat d’Estudis Osonencs
David Burgaya, Cambra de Comerç a Osona

Representant dels antics treballadors de Caixa Manlleu
Joaquim Camprubí

Direcció
Helena Picó 

Administració i Patrimoni

Josep Gutiérrez


Codi de bon govern
de la Fundació

Aquest codi té per objecte establir unes directrius i obligacions pel bon govern de la Fundació Antiga Caixa Manlleu així com dotar de màxima transparència l’activitat fundacional.

Codi ètic expressiu del caràcter i
valors de la Fundació

El codi ètic pretén definir el caràcter i valors de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, els quals hauran de regir llur actuació.

Estatuts

Els Estatuts són les normes per les quals es regirà la FACM, i com a tal poden ser modificats i integrats.