LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU I EL PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS SIGNEN NOU CONVENI

El senyor Francesc Codina, President del Patronat d'Estudis Osonencs i el senyor Miquel Torrents, president de la Fundacio Antiga Caixa Manlleu a la seu de la Fundació el passat 12 de setembre.

La Fundació Antiga Caixa Manlleu i el Patronat d’Estudis Osonencs signen la renovació del nou conveni en la nova edició del Premi Plana de Vic 2023 que inicia una nova etapa d’impuls al premi, que a més de l’aportació econòmica dotada amb 3.000 euros, també publicarà l’obra guanyadora.

El Premi té l’objectiu de promoure estudis, publicacions i altres activitats culturals, I en protegir i revalorar el patrimoni cultural, artístic i monumental de la comarca d’Osona.

Per més informació: https://patronatestudisosonencs.cat/ca/Premi-Plana-de-Vic