VII TROBADA DE FUNDACIONS ESPECIALS AL MÓN SANT BENET

Dia 17 de febrer, Món Sant Benet.

Divendres passat es va celebrar la 7a trobada anual de les fundacions especials, hereves de l’obra social de les antigues caixes d’estalvis catalanes, a Món Sant Benet, amb presència de representants del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat i de les set fundacions.

A la trobada es van intercanviar opinions sobre les perspectives de futur i es va repassar l’informe de fundacions especials de 2021. Aquell any es van dur a terme 93 projectes als quals es van destinar 60,1 milions d’euros, un 13% més que el 2020.

Veure l’informe:

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/465302/fundacions-especials-destinen-601-milions-deuros-projectes-dobra-social-catalunya-2021-127-percent-mes-respecte-lexercici-anterior