LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU CEDEIX UN LOCAL A ASSOCIACIÓ MESSAIA – VOLUNTARIS DEL VOLTREGANÈS

Manlleu, 11 de gener de 2023.

  • Se signa el conveni que fa efectiva la cessió gratuïta del local de Sant Hipòlit de Voltregà entre les dues entitats.

La Fundació Antiga Caixa Manlleu ha cedit un local que té en propietat a Sant Hipòlit de Voltregà a l’Associació Messaia – Voluntaris del Voltreganès i ahir es va signar el conveni que regula aquest traspàs.

Messaia – Voluntaris del Voltreganès, és una associació, sense ànim de lucre, que actua amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones activant una xarxa de participació ciutadana destinada, principalment, a acompanyar a les persones que pateixen solitud no desitjada i amb necessitats socials, fent especial esment als col·lectius més desafavorits o amb necessitats especials.

Amb aquesta signatura ja són dotze els locals que la Fundació Antiga Caixa Manlleu cedeix a entitats i ajuntaments de la comarca perquè hi desenvolupin les seves activitats contribuint d’aquesta manera a donar suport al teixit associatiu i a la tasca social de les seves institucions.