PETIT CONCURS LITERARI A LA BIBLIOTECA LLUÍS MILLET I PAGÈS (Aiguafreda)