LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU CEDEIX L’AUDITÒRIUM A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANLLEU

Manlleu, 28 d’octubre de 2020.

La Fundació Antiga Caixa Manlleu ha signat un conveni amb l’Escola Municipal de Música de Manlleu per la cessió de l’Auditòrium amb la finalitat de poder impartir-hi les classes de piano durant tot el curs acadèmic: de setembre de 2020 a juliol de 2021. 

Aquesta cessió és fruit de la necessitat que ha tingut l’EMMM de repartir els i les alumnes en diferents equipaments de la ciutat, per tal de fer front a les noves condicions a què es veu abocada a causa de la pandèmia. La prevenció de La Covid-19 demana complir amb una sèrie de mesures que es donen a l’auditori, per les seves dimensions i també, concretament, perquè disposa d’un piano per poder fer les classes amb tota comoditat. 

Per la Fundació Antiga Caixa Manlleu, “el fet de poder respondre positivament a una demanda social, a causa de la pandèmia en la qual estem immersos, i per tant, col·laborar en pal·liar els seus efectes, ens omple de satisfacció i ens referma en la voluntat de seguir teixint complicitats amb les entitats de la comarca i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones que hi vivim.”