DONACIÓ DE 4.000 € A CÀRITAS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19

La Fundació Antiga Caixa Manlleu, dona 2.000 € a Càritas Manlleu i 2.000 € a Càritas Diocesana per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi que està perjudicant tantes famílies, tant a la comarca d’Osona com a la resta de països del món. 

Malgrat que la Fundació té pressupostos anuals poc flexibles, pel que fa a les aportacions a projectes que destina regularment, la reacció a la pandèmia referent al control i protecció de les persones, ens ha dut a ajornar i/o anul·lar algunes activitats. Aquest fet ens ha permès disposar d’uns diners que s’han destinat a atenuar primeres necessitats de famílies vulnerables. En aquest cas, s’ha posposat cap al 2021 l’activitat ManlleuActua, organitzada amb l’Ajuntament de Manlleu, i s’ha pogut destinar part del pressupost a Càritas.