RENOVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES PER AL CASAL DE LA GENT GRAN

La Fundació Antiga Caixa Manlleu i l’Ajuntament de Folgueroles, amb els seus representants el Sr. Miquel Torrents, President de la Fundació i, el Sr. Carles Baronet, alcalde de Folgueroles, van signar el passat dimars dia 8 de maig de 2018 el conveni pel qual la FACM cedeix el local a l’Ajuntament perquè el Casal de la Gent Gran del poble pugui continuar ocupant la seu que ja es va atorgar en temps de l’existència de Caixa Manlleu a través de la seva obra social.