Osona Debats

La Fundació Antiga Caixa Manlleu dóna suport a les següents activitats i projectes

La Fundació Antiga Caixa Manlleu impulsa, en col·laboració amb l’Ateneu de Vic i amb el suport del Consell Comarcal d’Osona i altres entitats, una jornada anual de reflexió i debat dedicada a diferents temàtiques. La 1a edició (2014) es va orientar a l’Educació i va estar coordinada per la UVic (Toni Tort), la 2a edició (2015) amb temàtica de sanitat va comptar amb la coordinació del FADO (Jordi Roca), la 3a edició (2016) sobre el territori va estar coordinada per Xabier Eizaguirre , la 4 edició (2017) sobre la literatura  per Pep Paré, la 5ena (2018) sobre patrimoni cultural per Carles García i la 6ena (2019) al voltant de la cohesió social per Montserrat Solerdelcoll.

Osona Debats vol ser un punt i seguit d’anàlisi, reflexió però també de propostes i de prospecció de cara al futur per a orientar accions, criteris i polítiques que puguin esdevenir un motor per a la millora dels nostres municipis i del conjunt de la ciutadania osonenca. Per això, la jornada compta amb la intervenció dinàmica i suggeridora d’un conjunt de ponents que situen els reptes i la realitat del tema escollit. Unes intervencions que es completaran pel públic assistent i que, posteriorment, serà motiu d’una publicació que reculli totes les aportacions a la jornada.

El 1r volum: “L’Educació a la Comarca d’Osona”

El 2n volum: “L’Atenció a la gent gran dependent a Osona: on estem i cap on avancem”.

El 3r volum: “Osona el territori”

El 4t volum: “Osona: la literatura”

El 5è volum: “Osona: el patrimoni cultural”