PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la LOPD (el “Reglament”), l’usuari o visitant (“Usuari”) que realitzi qualsevol tipus de comunicació o interacció amb la Fundació Especial Antiga Caixa Malleu (“FACM”) autoritza el tractament de les dades de caràcter personal que comuniqui a la FACM (les “Dades”), les quals seran incorporades en un fitxer de dades titularitat de la FACM. Les Dades comunicades per l’Usuari són tractades de manera confidencial i s’utilitzen exclusivament de manera interna per oferir un millor servei a l’Usuari; la FACM no cedeix ni comunica a tercers les Dades, excepte en els casos legalment previstos o si l’Usuari ho autoritza expressament.

Les preguntes incloses en cada un dels formularis dirigits a l’Usuari són de caràcter voluntari excepte que s’indiqui el contrari de manera expressa.

Amb l’objectiu de salvaguardar la confidencialitat i seguretat de les Dades comunicades per l’Usuari, la FACM ha adoptat els nivells de seguretat exigits pel Reglament, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives adequades en funció de la naturalesa de les Dades que són objecte de tractament en cada moment.

En qualsevol moment l’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició en els termes legalment previstos dirigint una comunicació a fundacio@fundacioacm.cat en la que s’acrediti la identitat de l’Usuari.