PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Introducció

La present política té per objectiu proporcionar informació sobre com tracta Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de dades és FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA MANLLEU (“FACM”) amb N.I.F. G58239328

Les dades de contacte de FACM són les següents:

 • Direcció postal: Carrer del Pont, 16 – 18, 08560 Manlleu (Barcelona)
 • Telèfon: 93 852 13 37
 • Correu electrònic: fundacio@fundacioacm.cat

Finalitats del tractament

Les dades personals obtingudes per FACM seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui en cada cas:

 • Atendre i donar resposta als dubtes i consultes que es plantegin a través de la pàgina web.
 • Gestionar, quan correspongui, la relació contractual contreta entre l’interessat i FACM.
 • Donar resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres previstos més endavant en aquesta Política així com a consultes i reclamacions que puguin realitzar els interessats.
 • Gestionar l’enviament de newsletters o informació sobre activitats i esdeveniments culturals organitzats per FACM a usuaris que hagin consentit expressament aquest enviament.

FACM conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d’acord amb el que preveu la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització del termini de prescripció, en quin moment seran eliminades.

Legitimació per tractar les dades

La base de legitimació del tractament de les dades per part de FACM és la següent:

 • Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats a través del formulari de contacte de la pàgina web, de la inscripció a la newsletter, en la resposta a l’exercici dels drets dels interessats i a les consultes i reclamacions realitzades per part de l’interessat. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.
 • Execució de la relació contractual: en relació amb aquelles dades que s’obtenen en virtut d’una relació contractual i que són necessàries per poder executar el contracte i complir amb les obligacions previstes en el mateix.
 • Obligació legal: en relació amb aquells tractament exigits per llei tals com la facturació, declaració d’impostos, procediments relacionats amb el blanqueig de capital, entre d’altres.

Destinataris de les dades

En cap cas es cediran les dades a tercers ni es transferiran a  tercers països sense el consentiment previ i exprés de l’interessat. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.

Així mateix, les dades personals es podran comunicar a proveïdors que presten serveis a FACM en la seva condició d’encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per finalitats pròpies.

Drets de l’usuari

Corresponen als interessats l’exercici dels següents drets:

 • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si FACM està tractant dades personals relatives a l’interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l’interessat de les que disposa FACM.
 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar a FACM que rectifiqui o completi les dades personals de l’interessat que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l’interessat s’eliminin dels sistemes i arxius de FACM.
 • Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas FACM únicament les conservaria per l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l’interessat a FACM en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:

 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic a fundacio@fundacioacm.cat
 2. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal a Carrer del Pont, 16 – 18, 08560 Manlleu (Barcelona)

Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyol de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s’han tractat adequadament.

Protecció de les dades personals

FACM ha adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats