HISTÒRIA

FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU

El 19 de juliol de 1896 es constituí la Caixa d’estalvis de Manlleu a instàncies del bisbe de Sogorb i fill de la vila Francesc d’Assís Aguilar, i gràcies a l’impuls decisiu del bisbe de Vic Josep Morgades i del suport continuat dels fabricants de Manlleu. Ben aviat mostrà la seva eficàcia en els àmbits de l’estalvi i de la prevenció social entre els treballadors, i del préstec als fabricants. La trajectòria de la institució i la seva ampliació van estar estretament lligades a l’evolució històrica de Manlleu i de la comarca d’Osona, amb una ràpida expansió a partir dels anys seixanta del segle XX, destacant en el terreny de la promoció de l’habitatge i en el de la promoció de la cultura, amb una atenció especial a la cultura catalana.

En els orígens s’ubicà a l’edifici de can Puget, per fer-ho el 1926 a la plaça de Fra Bernadí (en els números 32-33) fins que el 1961 estrenà la seu definitiva a la cantonada del carrer de Sant Jordi, dissenyada per l’arquitecte Josep Soteras, de la qual cal remarcar el relleu al·legòric del riu Ter esculpit per Josep Viladomat a la façana del carrer de Sant Jordi. L’edifici va ser remodelat el 1996 amb motiu del centenari de la institució.

Els trets definidors de la Caixa de Manlleu al llarg de la seva existència han estat la imbricació en la societat osonenca i la seva capacitat per donar respostes a les demandes socials. És a dir: una política de previsió social, l’ajut a la construcció d’habitatges en èpoques d’important creixement demogràfic, una notable competitivitat i oferta de serveis als clients i el foment de la cultura mitjançant una obra social amplia i diversificada (auditoris en diverses poblacions, oferta de cursos i de múltiples activitats, Escola de Quintanes, Fundació Mil·lenari, Premis de Teatre, Festival de cinema de Muntanya, etc. )

El mes de juny de 2010 es va produir la fusió de Caixa Manlleu amb les Caixes d’Estalvi de Sabadell i Terrassa constituint la Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM CAIXA).

El mes de setembre de 2011, arrel de la crisi del sistema bancari espanyol i, en especial, de les caixes d’estalvi, Unnim Caixa va segregar la major part del seu patrimoni afecta a l’activitat financera per constituir UNNIM BANC SA, quedant aquest patrimoni a l’obra especial en el si d’Unnim Caixa.

La part financera que va quedar dins de l’entitat bancària va ser adquirida pel FROB dependent del Banc d’Espanya, i posteriorment, l’any 2012 i a través d’un procés competitiu de transmissió, va ser adquirida per BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) que va ser el continuador de l’activitat financera de les antigues caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa.

Finalment, el mes de maig de l’any 2013, es va produir la transformació d’Unnim Caixa en Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes i la simultània aportació a les Fundacions Territorials de Manlleu, Sabadell i Terrassa del patrimoni històric de les antigues caixes.

A partir d’aquest moment s’inicia una nova etapa en l’activitat social hereva de l’antiga obra social de Caixa Manlleu però en circumstàncies i mitjans molt diferents per part de la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA MANLLEU.

Aquesta Fundació participa en el Patronat de la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes que serveix de vincle entre les Fundacions de les antigues caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa a l’efecte d’aprofitar les sinergies i col·laboracions entre aquestes entitats que tenen un origen comú i unes finalitats anàlogues, comptant amb el suport de BBVA que ha volgut, també, ser continuador de les antigues entitats en l’àmbit social.