LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU CEDEIX UN ANTIC AUDITORI DE LA GARRIGA A LA FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC

Manlleu, gener de 2021.

El local servirà per dur-hi a terme activitats de caràcter assistencial i formatives

Amb l’ànim de donar suport a les entitats del Tercer Sector Social la Fundació Antiga Caixa Manlleu continua cedint gratuïtament els seus espais que havien servit per a desenvolupar-hi l’obra social en temps de Caixa Manlleu.

Aquesta vegada es tracta de l’antic auditori de La Garriga que s’ha posat a disposició de la Fundació Viver de Bell-lloc, entitat molt vinculada a l’osonenca Fundació Sant Tomàs. 

La Fundació Viver de Bell-lloc és un conjunt d’entitats sense ànim de lucre, vinculades a la comarca del Vallès oriental, que té com a missió promoure el creixement personal i la inclusió social i laboral de persones en risc d’exclusió, especialment aquelles amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever, desenvolupant i participant en projectes empresarials i socials sostenibles.

La necessitat de noves instal·lacions i espais per ubicar serveis d’àmbit ocupacional, formatiu, laboral i prelaboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental  i col·lectius vulnerables, ha estat la causa d’aquest acord.