LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU I LA FUNDACIÓ SANT TOMÀS SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA CESSIÓ DE DOS LOCALS

Manlleu, 31 de juliol de 2019.

Aquest matí el president de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, Miquel Torrents, ha signat un acord de col·laboració amb el president de la Fundació Sant Tomàs, Toni Ramírez, pel qual la Fundació Antiga Caixa Manlleu cedeix gratuïtament l’ús de dos locals amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la formació de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o de col·lectius vulnerables.

Els dos espais, estan situats a Roda de Ter i La Garriga. Les activitats que s’hi portaran a terme seran de caràcter assistencial, formatives, de Centre Especial de Treball i serveis d’inserció laboral i prelaboral.

L’objectiu de la cessió, per part de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, és que la utilització d’aquests espais reverteixi positivament en l’interès general de la societat, com és la formació i ocupació de les persones amb especials dificultats en un entorn comunitari.

Des de Sant Tomàs veuen en aquesta cessió una oportunitat per millorar l’atenció que ofereixen a les persones, apropant serveis assistencials, de formació i d’ocupació a la comunitat.

Toni Ramírez molt agraït per la cessió ha destacat que “aquests dos nous locals són una oportunitat per atendre les persones en espais més propers al seu lloc de residència, i ens permetran afavorir la formació i l’ocupació en un entorn comunitari, fomentant la inclusió social d’aquestes persones a la societat”.