Osona Debats

La Fundació Antiga Caixa Manlleu dóna suport a les següents activitats i projectes

La Fundació Antiga Caixa Manlleu impulsa amb el suport i coorganització amb altres entitats una jornada anual de reflexió i debat dedicada a diferents temàtiques. La 1a edició (2014) es va orientar a l’Educació i va estar coordinada per la UVic (Toni Tort), la 2a edició (2015) amb temàtica de sanitat va comptar amb la coordinació del FADO (Jordi Roca) i la 3a edició (2016) sobre el territori va estar coordinada per Xabier Eizaguirre i en col·laboració amb l’Ateneu de Vic.

Osona Debats vol ser un punt i seguit d’anàlisi, reflexió però també de propostes i de prospecció de cara al futur per a orientar accions, criteris i polítiques que puguin esdevenir un motor per a la millora dels nostres municipis i del conjunt de la ciutadania osonenca. Per això, la jornada compta amb la intervenció dinàmica i suggeridora d’un conjunt de ponents que situen els reptes i la realitat del tema escollit. Unes intervencions que es completaran pel públic assistent i que, posteriorment, serà motiu d’una publicació que reculli totes les aportacions a la jornada.

El 1r volum: “L’Educació a la Comarca d’Osona”

El 2n volum: “L’Atenció a la gent gran dependent a Osona: on estem i cap on avancem”.

El 3r volum: “Osona el territori” (en procés)