Càritas

La Fundació Antiga Caixa Manlleu dóna suport a les següents activitats i projectes

Càritas Diocesana de Vic i Fundació Antiga Caixa Manlleu tenen un acord de col·laboració per tal que les diferents Càritas del Bisbat de Vic puguin acollir-se a un ajut econòmic atorgat per desenvolupar accions o projectes d’ajuda social (acollida i acompanyament de persones que es troben en risc d’exclusió social, promoció del desenvolupament integral de les persones ateses, projectes d’inserció social i/o laboral, de sensibilització i denúncia de les situacions d’injustícia, de foment de la vinculació al voluntariat i la formació continuada…)

http://www.caritasbisbatvic.cat/enllacos-2/